KOSGEB HAKKINDA HERŞEY! -  KOSGEB KOCAELİ MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM:    0 (262) 311 02 13  /   0 (262) 311 02 14
kosgeb SİTELER, kredileri, kosgeb, ankara, hibe, destek, destekler, banka
TANITIM DESTEĞİ

KOSGEB Tanıtım Desteğini Nasıl Alırım?

Ön Şartlar:
- Marka Tescil Belgesi Sahibi Olmak

Proğrama Başvurmak İçin İzlenecek Yol:
1. ADIM
KOSGEB Üyeliği


2. ADIM
* Bu aşamada KOSGEB üyeliği için alınan kullanıcı adı ve şifre ile destek.kosgeb.gov.tr adresi kullanılacaktır.
Ancak 1. adım tamamlanmadan bu adıma geçilemeyecektir.
1.Genel Destek Başvuru Formu destek.kosgeb.gov.tr sisteminden doldurulup çıktısı KOSGEB'e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı)
2.Genel Destek Programı Taahhütnamesi doldurulup çıktısı KOSGEB'e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı)

3.ADIM

* Bu aşamada KOSGEB üyeliği için alınan kullanıcı adı ve şifre ile destek.kosgeb.gov.tr adresi kullanılacaktır.
Ancak 1. adım tamamlanmadan bu adıma geçilemeyecektir.
3.Tanıtım Desteği Başvuru Formu destek.kosgeb.gov.tr sisteminden doldurularak keydedilecek. Kısa süre içinde sisteme kayıtlı e-mail adresinize başvurunuzun onay durumu ile iligli bilgilendirme maili gelecek.
*Başvurunun bu aşaması online yapılacak olup belge teslimine gerek yoktur.

Ödeme Talebi İçin Gerekli Evraklar:
1.Tanıtım Desteği  Ödeme Talep Formu,destek.kosgeb.gov.tr sisteminden doldurulup çıktısı KOSGEB'e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı)
2.İşletmenin destek kapsamında hazırlatmış olduğu tanıtım materyallerinden birer adet örnek / çıktı,
3.İşletme adına düzenlenmiş hizmet sağlayıcı faturası / fatura yerine geçen belge aslı,
4.İşletme tarafından fatura tutarının tamamının hizmet sağlayıcıya ödendiğini gösterir banka dekontu,
5.İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı
6.Mahsup Dilekçesi (SGK ve/veya Vergi Borcu bulunması halinde)

Dipnotlar:
a) Ürün Kataloğu;

Ürün Kataloğu: En az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, ürün/hizmet bilgileri, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak katalog sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır.

Not: KOSGEB'in web sitesi yapımına desteği henüz bulunmamaktadır.Ana Sayfa    |      Destekler      |     Önerileriniz      |       Kosgeb Hakkında      |      İletişim
Sayfa Güncellenme Tarihi: Mart 2017
tanıtım desteği, hibe, kredi, katalog, broşür, cd, reklam, tabela, kosgeb, kocaeli, izmit, gebze, gölcük
TANITIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI

8.3. TANITIM DESTEĞİ

8.3.1. Destek Unsurları

(1) İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.
(2) Bu destek;
. Broşür, ürün kataloğu giderlerini,
. Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderlerini,
. Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini
kapsar.
(3) Bu destek, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi'nin bir başka işletmeden devir alınması halinde, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından uygun bulunması gerekir.
(4) Destek kapsamında değerlendirilecek olan Broşür, Katalog ve Etiket Baskılı CD'nin en az aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir:

a) Broşür ve Ürün Kataloğu;

(1) Broşür: En az 2 sayfa, isteğe bağlı kırımlı, renkli baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, işletme ürün/hizmetleri hakkında bilginin olması, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak broşür sayısı en az 2.000 (iki bin) adet olmalıdır.
(2) Ürün Kataloğu: En az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, ürün/hizmet bilgileri, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak katalog sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır.

b) Etiket Baskılı Tanıtım Amaçlı CD:

(1) İşletme/ürün bilgileri, en az 90 saniyelik seslendirilmiş tanıtım filmi, hazırlanış tarihi bulunan, etiket baskılı ve interaktif olması gerekmektedir. Destek kapsamında hazırlatılacak etiket baskılı CD sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır.

c)Yurt dışında Yayınlanan/Dağıtılan Basılı Yayınlara Reklam Verme:

(1) Yurt içi veya yurt dışında basılan ve yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilen reklamlardır.
(5) Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür, ürün kataloğu ve etiket baskılı tanıtım amaçlı CD'de KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.
(6) Desteğe konu olan ve yurt içinden sağlanacak ürün ve/veya hizmetin alınacağı hizmet sağlayıcının iştigal konusu ile ürün/hizmet konusu uyumlu olmalıdır.
(7) Broşür ve ürün kataloğu giderleri/etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderleri/yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerinin her biri için verilecek destek miktarı 5.000 (beş bin) TL'yi geçemez.
(8) Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) TL'dir.
8.3.2. Destek BaGvurusu, Değerlendirme ve Onay

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Tanıtım Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2'de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.
(2) Hizmet Merkezi, başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

8.3.3. Ödeme

(1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Tanıtım Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2'de belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar.
(2) Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur.
(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön ma
li kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.
(4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

Bilgi Notu:
Yukarıdaki bilgiler aşğıda belirtilen uygulama esasları dikkate alınarak çıkarılmıştır. Destek sürecine başlamadan önce uygulama esaslarını tamamen okumanızı öneririz.
28 Şubat, 2017
Faizsiz KOSGEB Kredisi Sonuçları
Başvuru sonuçları saat 17:00'den itibaren...
devamı için tıklayın
___________________________________

10 Şubat, 2017
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ LİSTESİ
2017 Eğitim Listesi Yayınlanmıştır
devamı için tıklayın
___________________________________


06 Şubat, 2017
Cazibe Merkezleri Desteği
Cazibe Merkezi Teşviği açıklaması ayrıntıları linkte
devamı için tıklayın
___________________________________

24 Ocak, 2017
KOSGEB Bilgilendirme Toplantıları
KOSGEB Kocaeli Müdürlüğünde her hafta Çarşamba günü saat 10:00'da bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır.
___________________________________

01 Eylül, 2016
KOSGEB Destekleri Ücretsiz ve Aracısız Verilmektedir
Sizi KOSGEB'den aradığını söyleyerek sizden ücret talep edenlere itibar etmeyin. KOSGEB destekleri ücretsiz ve aracısız verilmektedir.
___________________________________

01 Eylül, 2016
KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER
KOSGEB tarafından desteklenen sektörler
listesi için tıklayın...
devamı için tıklayın
___________________________________


       
Haberler ve Duyurular


ARAMA