1. ADIM
KOSGEB Üyeliği yaptırmak

2. ADIM

* Bu aşamada KOSGEB üyeliği için alınan kullanıcı adı ve şifre ile girilen destek.kosgeb.gov.tr adresi kullanılacaktır.
Ancak 1. adım tamamlanmadan bu adıma geçilemeyecektir.

1.Genel Destek Başvuru Formu destek.kosgeb.gov.tr sisteminden doldurulup çıktısı KOSGEB'e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı)
2.Genel Destek Programı Taahhütnamesi doldurulup çıktısı KOSGEB'e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.ADIM
* Bu aşamada KOSGEB üyeliği için alınan kullanıcı adı ve şifre ile girilen destek.kosgeb.gov.tr adresi kullanılacaktır.
Ancak 2. adım tamamlanmadan bu adıma geçilemeyecektir.
3.Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Başvuru Formu destek.kosgeb.gov.tr sisteminden doldurularak keydedilecek. Kısa süre içinde sisteme kayıtlı e-mail adresinize başvurunuzun onay durumu ile iligli bilgilendirme maili gelecek.
*Başvurunun bu aşaması online yapılacak olup belge teslimine gerek yoktur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ödeme Talebi İçin Gerekli Evraklar:
* Bu aşamada KOSGEB üyeliği için alınan kullanıcı adı ve şifre ile girilen destek.kosgeb.gov.tr adresi kullanılacaktır
1.Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu destek.kosgeb.gov.tr sisteminden doldurulup çıktısı KOSGEB'e teslim edilmeli. (Kaşeli ve İmzalı) (Kaşeli ve İmzalı)
2.SGK Sigortalı Hizmet  Listesi
3.Nitelikli Elemana ait Ücret bordrosu
4.Nitelikli Elemanın aylık ücretinin, işletme  tarafından ödendiğine dair banka dekontu
5.İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı
6.Mahsup Dilekçesi (SGK ve/veya Vergi Borcu bulunması halinde)
7.İstihdam Edilecek Nitelikli Elemanın Diploması (aslı ve fotokoisi)
8.İşletmeye ait son 12 aylık SGK Prim ve Hizmet Belgesi  (Yeni kurulmuş işletmelerden istenmez.)
9. Eleman işe 30 gün içinde başlamış ise işe giriş bildirgesi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dipnotlar:
- Bu destekten en fazla 2 personel için faydalanılabilir
- Desteğin işletme başına üst limiti 50.000 TL'dir.
- Destek alınacak kişi ve kişiler işletme sahiplerinin 1. derece yakınları (çocuk, anne, baba), eş ve kardeş olmaz.
NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

İşletmenize yeni alacağınız en az yüksekokul (2 yıllık) mezunu personellerin net maaşlarının % 50'sini KOSGEB den iade alabilirsiniz.

Personelinizi işe başlatadan önce KOSGEB'e başvuru yapmayı unutmayın...


KOSGEB HAKKINDA HERŞEY! -  KOSGEB KOCAELİ MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM:    0 (262) 311 02 13  /   0 (262) 311 02 14
kosgeb SİTELER, kredileri, kosgeb, ankara, hibe, destek, destekler, banka
KOSGEB Nitelikli Eleman Desteğini Nasıl Alırım?


Ön Şartlar:

- Bahsi geçen eleman, en az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmalı
- İşe yeni başlayacak olmalı (Sizin işletmenizde yeni başlayacak personel olmalı, daha önce başka işletmede çalışıyor olması önemli değil)


Programa Başvurmak İçin İzlenecek Yol:

Sayfa Güncellenme Tarihi: Mart 2017
nitelikli eleman istihdam desteği
NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI

8.5. NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

8.5.1. Destek Unsurları

(1) Bu destek, işletmede son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.
(2) İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.
(3) Başka kurum/kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.
(4) Başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti; 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 (binbeşyüz) TL, 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL, Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’dir. Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilir.
(5) Destek, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.
(6) Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, destek başvuru tarihinden önceki son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde istihdam edilmesi gerekir. 45 (kırk beş) gün içinde elemanın işe başlatılmaması durumunda destek kararı iptal edilmiş sayılır.
(7) Uygulama Birimi tarafından nitelikli elemana ilişkin gerekli sorgulamalar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili web sayfasından yapılır.
(8) Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile bu Program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.
9) Nitelikli elemanın; işten çıkarılması, kendi isteği ile işten ayrılması veya şirketin yönetim ve temsil yetkisini kaybetmesi durumunda, İşletme ilgili Uygulama Birimine bilgi verir ve elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır.
(10) İlk aya ilişkin destek ödeme tutarı hesaplamasında Uygulama Biriminin destek başvurusuna uygunluk verdiği tarih esas alınır.
(11) Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (ellibin) TL’dir.

Ana Sayfa    |      Destekler      |     Önerileriniz      |       Kosgeb Hakkında      |      İletişim


Ayrıntılı Bilgi İçin Aşağıdaki Uygulama Esaslarına Göz Atabilirsiniz.

Bilgi Notu:
Yukarıdaki bilgiler aşağıda belirtilen uygulama esasları dikkate alınarak çıkarılmıştır. Destek sürecine başlamadan önce uygulama esaslarını tamamen okumanızı öneririz.
28 Şubat, 2017
Faizsiz KOSGEB Kredisi Sonuçları
Başvuru sonuçları saat 17:00'den itibaren...
devamı için tıklayın
___________________________________

10 Şubat, 2017
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ LİSTESİ
2017 Eğitim Listesi Yayınlanmıştır
devamı için tıklayın
___________________________________


06 Şubat, 2017
Cazibe Merkezleri Desteği
Cazibe Merkezi Teşviği açıklaması ayrıntıları linkte
devamı için tıklayın
___________________________________

24 Ocak, 2017
KOSGEB Bilgilendirme Toplantıları
KOSGEB Kocaeli Müdürlüğünde her hafta Çarşamba günü saat 10:00'da bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır.
___________________________________

01 Eylül, 2016
KOSGEB Destekleri Ücretsiz ve Aracısız Verilmektedir
Sizi KOSGEB'den aradığını söyleyerek sizden ücret talep edenlere itibar etmeyin. KOSGEB destekleri ücretsiz ve aracısız verilmektedir.
___________________________________

01 Eylül, 2016
KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER
KOSGEB tarafından desteklenen sektörler
listesi için tıklayın...
devamı için tıklayın
___________________________________


       
Haberler ve Duyurular


ARAMA

       
KOSGEB Eleman Desteği Nasıl Alınır?