Cazibe Merkezleri Projesi Konu Başlıkları
                                                                                                                                                                                                    
KOSGEB HAKKINDA HERŞEY! -  KOSGEB KOCAELİ MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM:    0 (262) 311 02 13  /   0 (262) 311 02 14
kosgeb SİTELER, kredileri, kosgeb, ankara, hibe, destek, destekler, banka
28 Şubat, 2017
Faizsiz KOSGEB Kredisi Sonuçları
Başvuru sonuçları saat 17:00'den itibaren...
devamı için tıklayın
___________________________________

10 Şubat, 2017
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ LİSTESİ
2017 Eğitim Listesi Yayınlanmıştır
devamı için tıklayın
___________________________________


06 Şubat, 2017
Cazibe Merkezleri Desteği
Cazibe Merkezi Teşviği açıklaması ayrıntıları linkte
devamı için tıklayın
___________________________________

24 Ocak, 2017
KOSGEB Bilgilendirme Toplantıları
KOSGEB Kocaeli Müdürlüğünde her hafta Çarşamba günü saat 10:00'da bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır.
___________________________________

01 Eylül, 2016
KOSGEB Destekleri Ücretsiz ve Aracısız Verilmektedir
Sizi KOSGEB'den aradığını söyleyerek sizden ücret talep edenlere itibar etmeyin. KOSGEB destekleri ücretsiz ve aracısız verilmektedir.
___________________________________

01 Eylül, 2016
KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER
KOSGEB tarafından desteklenen sektörler
listesi için tıklayın...
devamı için tıklayın
___________________________________


       
Haberler ve Duyurular


ARAMA

       

ARAMA

ARAMA

       
Sayfa Güncellenme Tarihi: Mart 2017
YATIRIM VE ÜRETİM DESTEĞİ

YATIRIM VE ÜRETİM DESTEĞİ:

Destek Unsurları Ve Koşulları

1- Desteklenen Sektör; İmalat Sanayi (*)

2- Destek Kapsamındaki Yatırımlar;
-Yeni yatırım projeleri,
-Yarım kalmış projeler,
-İşletmeye geçememiş veya faaliyet göstermeyen tesisler,
-İşletme sermayesi ihtiyacı olan tesisler,

3- Asgari Yatırım kriterleri;
-Asgari Sabit Yatırım Tutarı: 2.000.000 TL
-Asgari İstihdam; 30 Kişi

4- Verilen destekler;
    a) Danışmanlık Hizmeti Desteği; Fizibilite hazırlama, mühendislik projeleri ve yatırım talebiyle doğrudan ilgili başlangıç eğitim harcamaları ile yatırım için kritik         öneme sahip konularda uygulanır. Know-how, imtiyaz,lisans patent ücreti vb harcamalar destek kapsamında değildir.
    b) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (**); Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;
    OSB içindeki boş parseller, OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde             uygulanır.
    c) Bina Yapımı Desteği; Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için     gerekli binanın azami 20.000 m2’ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez, aşan kısım yatırımcının öz                     kaynaklarından karşılanır.
    d) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği; Bina (yarım kalmış yatırımlar hariç) ve makine-teçhizat harcamaları için;
    Vade:       
             a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli
             b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak        yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
        Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.
        Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.
        Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30' u.
        Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.


    e) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği;
    Vade: a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli
    b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak                 yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
    Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
    Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.
———————————————————————————-
Dipnotlar;
(*) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.
**) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.
ÜRETİM TESİSİ TAŞIMA DESTEĞİ

ÜRETİM TESİSİ TAŞIMA DESTEĞİ: Destek Unsurları Ve Koşulları

1- Desteklenen Sektör; İmalat Sanayi (*)

2- Destek Kapsamındaki Yatırımlar; Program kapsamındaki İller dışında bulunan, taşınması uygun görülen,halen faaliyette bulunan üretim tesisleri

3- Asgari Yatırım kriterleri;
– Asgari son 2 yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğü tespiti, Kararın yürürlüğe girmesini takip eden 2 yıl içinde taşınılması,
-Asgari İstihdam; 200 Kişi

4- Verilen destekler;
    a) Danışmanlık Hizmeti Desteği; Taşınan tesise yönelik ilave yeni yatırımlar için kullandırılır.
    b) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği;(**) Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;
OSB içindeki boş parseller, OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.
    c) Nakdi Taşınma Desteği; Demontaj, nakil, montaj maliyetleri ile taşınma sürecinde Banka tarafından karşılanması gerekli görülen diğer masraflar çin azami 1 milyon TL nakdi destek sağlanır.
    d) Teşvik Desteği; Cazibe illerine taşınan imalat sanayii yatırımı, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, yeni yatırım kabul edilerek ve asgari yatırım büyüklüğü şartı aranmadan,
– 4. ve 5. bölgede Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
– 6. bölgede Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden faydalandırılır.
    e) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği; Bina ve ilave makine-teçhizat harcamaları için;
Vade:
            a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli
            b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa) Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.
Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30' u. Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.
    f) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği;
Vade:
    – 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli
    – 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir. Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.
———————————————————————————-
Dipnotlar;
(*) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.
**) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.
Cazibe Merkezleri Projesi Nedir?
                                                                                                                                                     

Cazibe Merkezleri Projesinin Amacı Nedir?
                                                                                                                                                                                                      

Cazibe Merkezleri Projesi Konu Başlıkları Nelerdir?
                                                                                                                                                                                                                                              
Bu sayfadaki bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresi referans alınarak ücretsiz bilgi verme amacıyla açılmıştır. Resmi bir sayfa değildir.

Ana Sayfa         |           Destekler           |          Önerileriniz           |            Kosgeb Hakkında           |           İletişim
Page Rank